Hofbaeurov dom

Vzdelávací dom Klementa M. Hoffbauera v Spišskom Podhradí na Pálešovom námestí. Dostal meno po patrónovi Kolpingu sv. Klementovi Mária Hoffbauerovi. Bol druhým domom ktorý sme opravili na Spiši pre potreby vzdelávania marginalizovaných komunít a v ktorom je zriadená dieľna pre praktickú výučbu remesieľ. Do roku 2010 sme v tomto dome realizovali veľké množstvo projektov a aktivít so zameraním na praktickú remeselnú činnosť, ktorá bola vhodná práve pre veľkú komunitu Rómov ktorá v tomto regióne tvorí skupinu, ktorá dlhodobo nedokáže nájsť príležitosť k zamestnaniu, Naše ponuky boli zamerané hlavne na remeslá, ktoré boli pôvodné “rómske” a v ktorých mali účastníci kurzov určité vrodené zručnosti. Dom K.M.Hoffbaure bol však aj miestom kde sa konali najrozličnejšie spoločenské, kultúrne a sociálne aktivity ale aj rodinné oslavy a bašavely.Dom K.M. Hoffbauera na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí