Program Erazmus+ naša účasť v troch medzinárodných projektoch

Projekt I.

“Výzvy moderného vzdelávania dospelých v kontexte demografických zmien”

 

Najbližšie podujatia v rámci tohto projektu:

Úlohy rodiny v globálnom živote:

Poľsko, Kraków,v dňoch 08.-11.12.2016 -

 Bližšie informácie o každom projekte nájdete dole na hlavnej stránke pod logami Erazmus+ 

 

Projekt II.

“Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých”

 

Najbližšie podujatia v rámci tohto projektu:

Medzinárodné stretnutie: “Glokalizácia vo vzddelávaní dospelých”

Poľsko, Kraków, v dňoch 12.-14.12.2016

 Bližšie informácie o každom projekte nájdete dole na hlavnej stránke pod logami Erazmus+

Projekt III.

Prebiehajúci projekt Erazmus+  s názvom:

“Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách”

 

Najbližšie podujatia v rámci tohto projektu:

Záverečné – hodnotiace medzinárodné stretnutie

Poľsko, Kraków v marci 2017

 Bližšie informácie o každom projekte nájdete dole na hlavnej stránke pod logami Erazmus+