Nové vedenie medzinárodného Kolpingu navštívili bývalého generálneho prézesa preláta Heinricha Festingas