Kúp ochrannú masku – podporíš kolpingove rodiny

Projekt – ochranné masky

 

Začiatkom apríla sme aj my v Kolpingovom diele na  Slovensku rozmýšľali, čo sú potreby dnešnej doby v súvislosti s COVID 19 a čo máme robiť. Prikladáme tu náš príbeh:

Dvaja mladí dizajnéri: odevná dizajnérka Anna a industriálny dizajnér Ernest, ktorí obaja sú našimi mladými kolpingovcami, iniciovali myšlienku výroby ochranných masiek. Títo dvaja mladí navrhli špeciálny dizajn ochrannej masky a vytvorili viaceré prototypy v rôznych veľkostiach. Špecialitou vyvinutého modelu je, že maska sa neupevňuje gumičkou o ucho (pretože po dlhšom čase takýmto spôsobom ucho trpí) ale cez špeciálny malý pásik sú gumičky spojené na temene hlavy. Kto by však predsa len chcel uprednostniť klasické uchytenie cez uši, je to možné, dodatočný pásik použiť nemusí.

20200418_172425

Ďalej nasledovala aj myšlienka vyvinúť tieto masky špeciálne tak, aby niesli kolpingovskú identitu alebo identitu iných subjektov.

Tak po miernych úpravách bolo možné pridať na masky kolpingovské logo alebo iné logo, ktoré by zodpovedalo technickým a hygienickým možnostiam výroby takýchto ochranných masiek.

k8

Mladý dizajnér Ernest ponúkol k výrobe prototypov priestory a prístroje (laser) svojho ateliéru a dielne. Ďalší podnikateľ – sympatizant Kolpingu nám zapožičal profesionálny šijací stroj. Laser dokáže pomerne rýchlo narezať väčšie množstvo masiek, ktoré je potrebné následne zošiť. Napadlo nás, že túto činnosť (zošívanie) by mohli robiť práve členky Kolpingu – seniorky, ktoré už vyše mesiaca takmer nemôžu opúšťať svoje domovy, a tak veľmi chcú byť nejako osožné.

Do tejto iniciatívy radi zapájame aj klientov OZ Margarétka alebo ich príbuzných, z ktorých niektorí sú taktiež členmi Kolpingovej rodiny Margarétka.

20200418_172516.jpg

Naším cieľom je osloviť viaceré firmy, obce, mestá, či by mali záujem o odkúpenie takýchto rúšok pre svojich zamestnancov, občanov, príp. do zdravotníckych zariadení. Pre firmy alebo inštitúcie, ktoré budú mať záujem, je možné vyrobiť rúška aj s firemným logom.

Za predanú masky dostanú kolpingove rodiny prip. iné občianske združenia, ktoré sa podieľali na ich zhotovení finačnú čiastku pre svoje projekty.

k9

Takýmto spôsobom chceme spojiť nápaditosť, výrobu v malom podniku a spoluprácu kolpingovcov a iných dobrovoľníkov. Chceme skúsiť tento spôsob ako možnosť prispieť k samofinancovaniu kolpingových rodín a zároveň reagovať na potreby doby a pomôcť k pocitu potrebnosti u momentálne izolovaných osôb. Je to akoby prvý krôčik k sociálnemu podnikaniu, o ktorom Kolping Slovensko už dlhší čas uvažuje a hľadá spôsoby, ako ho začať.

technické parametre masky

Ceny-ochrannej-masky SK

Certifikát OEKO TEX

20200418_172546