Významné mílniky Kolpingu

Založenie prvého Katolíckeho tovarišského spolku v Bratislave v roku 1855. Názov mesta bol v tom čase v nemeckom jazyku (de) –  Pressburg, v maďarskom jazyku (hu) – Pozsony, Zakladateľom prvého Katolíckeho tovarišského spolku bol vtedajší viedenský kaplán Anton, Josef Gruscha, osobný priateľ Adolpha Kolpinga, neskorší viedenský arcibiskup a kardinál. Postupne založených  viac ako 20 spolkov po celom Hornom Uhorsku. Po vzniku Československa pokračuje kontinuita katolíckych tovarišských spolkov aj na území dnešného Slovenska. Násilné zrušenie tovarišských spolkov v Československu hneď po vojne v roku 1946. Obnovenie činnosti Kolpingovho diela na Slovensku ako priameho nástupcu Katolíckych tovarišských spolkov v roku 1995. Prijatie Kolpingovho diela na Slovensku do Medzinárodného Kolpingovho diela v roku 1997 ako 58 krajiny na svete.