DOMY

Domy ktoré zakladal Adolph Kolping sú v Kolpingovom diele symbolom identity a príslušnosti ku Kolpingovým myšlienkam. Od počiatku zakladania Katolíckych tovarišských spolkov boli miestom stretania sa vandrujúcich tovarišov, miestom kde sa vytváralo domáce prostredie pre chlapcov – tovarišov, ktorí boli ďaleko od domova. Kolpingove domy sa postupne stávali aj miestami, kde remeselní majstri získavali základné informácie o dianí na trhu práce a kde sa organizoval základný spoločenský, kultúrny a sociálny život mladých tovarišov a neskôr aj majstrov. Preto do dnes majú Kolpingove domy túto úlohu. Miestne, alebo národne združenia sa snažia mať svoj vlastný dom v ktorom sa cítia doma, realizujú v ňom svoje pravideľné stretnutia, organizujú prednášky, kultúrne, športové alebo sociálne podujatia. Kolpingov dom a Kolpingova rodina patria neomysliteľne spolu.