A13F9792-7030-4D49-90EC-D4F06441864F_1_105_c

Kolpingovo dielo na Slovensku realizuje regionálny projekt: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €. Spolufinancovanie prisľúbilo aj obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické […]

IMG_0482

Projekt IV. – Active citizenship by making life long learning among Seniors a reality

The project “Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality”, Agreement number 2018-1-PL01-KA204-051144, is co-funded by the Erasmus+ programme, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 – Strategic Partnerships for adult education. The project collects 5 partners from Poland, Slovenia, Slovakia, Germany and Bulgaria in strategic […]

994076_gil-bates-kelly-bates-batesovci-rodina-deti-1

Projekt III. – Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách

V septembri 2014 Kolpingovo dielo vstúpilo ako partner do projektu  Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách (Strengthening global awareness in the local communities – Kolping 2020 Strategy). Lídrom projektu je Nadácia Kolpingovho diela v Poľsku a ďalšími partnermi okrem Kolpingu Slovensku sú aj: Kolping Rumunsko, Kolping Slovinsko, Kolping Litva a Kolping Nemecko. Projekt je podporený […]