WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (1635) ORDER BY t.name ASC

A13F9792-7030-4D49-90EC-D4F06441864F_1_105_c

Kolpingovo dielo na Slovensku realizuje regionálny projekt: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €. Spolufinancovanie prisľúbilo aj obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické […]

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (1640) ORDER BY t.name ASC

IMG_0482

Projekt IV. – Active citizenship by making life long learning among Seniors a reality

The project “Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality”, Agreement number 2018-1-PL01-KA204-051144, is co-funded by the Erasmus+ programme, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 – Strategic Partnerships for adult education. The project collects 5 partners from Poland, Slovenia, Slovakia, Germany and Bulgaria in strategic […]

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (1632) ORDER BY t.name ASC

994076_gil-bates-kelly-bates-batesovci-rodina-deti-1

Projekt III. – Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách

V septembri 2014 Kolpingovo dielo vstúpilo ako partner do projektu  Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách (Strengthening global awareness in the local communities – Kolping 2020 Strategy). Lídrom projektu je Nadácia Kolpingovho diela v Poľsku a ďalšími partnermi okrem Kolpingu Slovensku sú aj: Kolping Rumunsko, Kolping Slovinsko, Kolping Litva a Kolping Nemecko. Projekt je podporený […]

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2270, 2867) ORDER BY t.name ASC

Udalosti

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_em_events.post_id FROM wp_em_events LEFT JOIN wp_em_locations ON wp_em_locations.location_id=wp_em_events.location_id WHERE (`recurrence`!=1 OR `recurrence` IS NULL) AND ( event_start_date >= CAST('2024-07-20' AS DATE) OR (event_end_date >= CAST('2024-07-20' AS DATE) AND event_end_date != '0000-00-00' AND event_end_date IS NOT NULL)) AND (`event_status`=1) AND (`event_private`=0) GROUP BY wp_em_events.post_id ORDER BY event_start_date ASC, event_start_time ASC, event_name ASC LIMIT 5 OFFSET 0

  • Žiadne udalosti