Logo_Erasmus

Projekt I. – Úlohy rodiny v globálnom živote

Projekt “Výzvy moderného vzdelávania dospelých v kontexte demografických zmien” Zahŕňa piatich partnerov v strategickom partnerstve: Związek Centralny Dzieła Kolpinga,  Magyar Kolping Szövetség, Kolpingovo dilo CR, Kolpingovo dielo na Slovensku, Zdruzenje Kolpingovih Socialnih Dejavnosti Slovenije. Trvanie projektu: 01.12. – 28. 02. 2018, Leader projektu – Kolping Poľsko Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nástrojov pre učiteľov a […]

Logo_Erasmus

Projekt II. – Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých

V apríli 2018 sme ukončili Projekt “Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých”. Výsledky a skúsenosti z projektu nájdete v tejto publikácii: Glocalization_in_adult_education_recommendation. Fotodokumentáciu z projektu nájdete v časti fotogaléria na našej stránke http://www.kolping.sk/portfolio/ Projekt zahŕňal štyri strategické partnerstvá: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na Slovensku a Latvian Rural Forum. Začal 1.Septembra 2016 a trval […]

Logo_Erasmus

Projekt III. – Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách

V septembri 2014 Kolpingovo dielo vstúpilo ako partner do projektu  Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách (Strengthening global awareness in the local communities – Kolping 2020 Strategy). Lídrom projektu je Nadácia Kolpingovho diela v Poľsku a ďalšími partnermi okrem Kolpingu Slovensku sú aj: Kolping Rumunsko, Kolping Slovinsko, Kolping Litva a Kolping Nemecko. Projekt je podporený […]