Projekt II. – Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých

erasmus

V apríli 2018 sme ukončili Projekt “Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých”.

glocalizacja

Výsledky a skúsenosti z projektu nájdete v tejto publikácii:

Glocalization_in_adult_education_recommendation.

Fotodokumentáciu z projektu nájdete v časti fotogaléria na našej stránke http://www.kolping.sk/portfolio/

Projekt zahŕňal štyri strategické partnerstvá: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na Slovensku a Latvian Rural Forum. Začal 1.Septembra 2016 a trval do 20. Apríl 2018.  Leader projektu bol nezisková organizácia Doliny Raby v Poľsku.

Trvanie  projektu 1.09. 2016 do 20.04.2018.

Podrobné prezentácie výsledkov jednotlivých krajín nájdete tu:

Projekt leader  – Dolina Raby

Hlavný cieľ projektu bol: rozvoj riešení vzdelávania dospelých vo výzvach glokalizácie prostredníctvom kooperácie medzi štyrmi organizáciami z troch krajín, výmena skúseností a osvedčených postupov v strategickom partnerstve. Glokalizácia je analýza globálnych vplyvov na lokálne pomery a naopak.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli: pracovníci partnerov, koordinátori projektov vzdelávania dospelých, dobrovoľníci projektov a aktivít vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín partenrov projektu: Poľsko, Slovensko a Lotyšsko.

Aktivity projektu kombinovali inovatívne a komplementárne činnosti. Uskutočnilo sa 5 nadnárodných stretnutí v krajinách partnerov projektu. Témy medzinárodných stretnutí (s organizátormi) boli nasledujúce:

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia v lokálnom komunitnom živote a vzdelávaní – komunitou vedený lokálny rozvoj, lokálna participácia a konzultácie, nástroje vzdelávania dospelých: prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Slovensko (Kolpingovo dielo na Slovensku): Glokalizácia v lokálnom vzdelávaní, lokálne kultúrne vzorce, lokálna identita, osobný rozvoj, lokálna kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce): Glokalizácia v globálnom vzdelávaní, globálna interdependencia, globálna zodpovednosť, vysvetlenie globálnych príčin a dôsledkov, vysvetlenie vplyvu jednotlivcov na globálne procesy a vysvetlenie vplyvu globálnych procesov na jednotlivcov, prekonávanie existujúcich sociálnych stereotypov a predsudkov, prezentácia perspektívy “globálneho Juhu” a idey “jedného sveta”, rozvoj kritického myslenia a zmena perspektív ľudí, on-line nástroje globálneho vzdelávania – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Lotyšsko (Latvian Rural Forum): Multikultúrne vzdelávanie prostredníctvom glokalizácie, porozumenie kultúrnych rozdielov, multikulturalizmus, medzinárodná kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia – kľúč k udržateľnému rozvoju a udržateľnému vzdelávaniu dospelých, sumarizácia TPM, zber osvedčených postupov a príprava zoznamu odporúčaní pre implementáciu idey glokalizácie v programoch vzdelávania dospelých na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Každého stretnutia sa zúčastnilo 2-5 osôb zo strany jednotlivých partnerov – na jednom stretnutí sa teda zúčastnilo asi 10-16 ľudí.  Išlo zhruba o 40 mobilít so zhruba 500 nepriamymi beneficientami. Projekt  trval do mája 2018.