Iné dotknuté osoby

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na adrese sekretar@kolping.sk