Globálne vzdelávanie v KDS v rámci projektu Erazmus+

Záverečný seminár v rámci jedného z Erazmus projektov, ktorý sa konal v  Krakove na jeseň v roku 2021. Účastníci seminára zo Slovenska, Poľska, Bulharska a Slovinska.