Globálne vzdelávanie v KDS

Orientácia aktivít v KDS v roku 2015-16 na globálne vzdelávanie.

Výstup na Sitno 01.09. 2015

Téma: Pozitíva a nebezpečenstvá atómovej energie

prednášateľ: Ing. Ivan Daniel, lektor výcviku operátorov JR