Erazmus+ Projekt Smart Development

Medzinárodné 3-dňové stretnutie  v rámci projektu Smart Development v Štiavnických Baniach.