Kolping v Európe

Kolískou Kolpingových spolkov a sociálnych aktivít bolo Nemecko. A. Kolping bol súčasníkom Karola Marxa a dokonca v ten istý deň ako bol vyhlásený jeho “Manifest” sa v neďalekej budove stretol A. Kolping s niekoľkými tovarišmi, ktorí tvorili jadro jeho začínajúcich sa tovarišských spolkov, ktoré mali ako hlavný cieľ pomôcť pri riešení sociálnych otázok vznikajúcej industriálnej spoločnosti. Kolping volil pokojné prostriedky zmeny spoločnosti a to zmenu človeka. Marx hlásal nezmieriteľný triedny boj, násilné, revolučné prevzatie moci, ktoré žiaľ vyústilo do tragických experimentov a systémov, ktoré mnohé krajiny v Európe uvrhli na dlhé roky do jarma totalitných režimov.

Pokojný sociálny experiment A. Kolpionga bol natoľko zaujímavý a podnetný, že sa stal základom aj prvej sociálnej encykliky pápeža Leva XIII. s názvom “Rerum Novarum” Takisto táto sociálna prax rýchlo sa šíriacich katolíckych tovarišských spolkov našla odozvu v krajinách nemeckej jazykovej oblasti, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxemburgsku, Južnom Tirolsku, Holandsku, ale aj v niekdajšom Uhorsku. Dokonca prvý Katolícky tovarišský spolok bol ako prvý na území Uhorska založený práve v Bratislave v roku 1858.