Predsedníctvo

Predsedníctvo je volené na centrálnom zhromaždení, ktoré sa koná každé 4 roky. Počet členov s hlasovacím právom je sedem. Predsedníctvo môže zvoliť centrálneho sekretára, ktorý počas svojej pôsobnosti vykonáva rozhodnutia predsedníctva.

Predsedníctvo má týchto členov:

Čestný predseda: Ján Fígeľ

Predseda: Karol Zaťko
Prézes: Pavol Zaťko
Podpredseda 1: Alžbeta Danielová
Podpredseda 2: Albert Nagy
Člen: Božena Kubalová
Člen: Milan Keráčik
Člen: Dominik Presúľ