Predsedníctvo

Predsedníctvo je volené na centrálnom zhromaždení, ktoré sa koná každé 4 roky. Počet členov s hlasovacím právom je sedem. Predsedníctvo môže zvoliť centrálneho sekretára, ktorý počas svojej pôsobnosti vykonáva rozhodnutia predsedníctva.

Predsedníctvo má týchto členov:

Čestný predseda: Ján Fígeľ

Predseda: Ing. Alžbeta Danielová
Prézes: Mgr. Pavol Zaťko
Podpredseda: uprázdnené
Podpredseda: Mgr. Júlia Čížová
Člen: Mgr. Jana Šimončičová