157-me výročie smrti bl. Adolpha Kolpinga

4. decembra 2022 sme si pripomenuli úmrtie zakladateľa Katolíckych tovarišských spolkov bl. Adolpha Kolpinga, kňaza, publicistu a sociálneho reformátora.