Dvor a zahrada na Zahorovom dome – stav po rekonštrukcii – 2016

dvorZDn4 dvorZDn3 dvorZDn2 dvorZDn1 dvorZDn