Projekt Erazmus+ Globálne vzdelávanie – voda – Sitno, 1. september 2016

IMG_0793 (kópia) IMG_3245 (kópia)