Oslava výročí Kolpingu v Šuranoch v dňoch 8.4. -10.4. 2016

odovzdávanie sviec KRSúbor - KesankaFolklórna skupinaFolklórna skupinauuDSC_0584 (kópia)uuDSC_0578 (kópia)uuDSC_0540 (kópia)Mons.Hans Stadler, bývalý krajinský prézes Bavorska delegáti z Banskej Štiavnice Valné zhromaždenie KDS 2016 Bavorská delegácia IMG_2371 (kópia) Šurany - Valné zhromaždenie Protektor KDS a generálny prézes J.E. Dr. Thomas Goetz, Nemecký veľvyslanec na Slovensku generálny prézes s krajinsklým prézesomuDSC_0397 (kópia)delegáti z Banskej Štiavnice slávnostná bohoslužba v Šuranoch prézesi pri omši Pocta oltára zástavou Kolpinga Genrálny prézes a predseda KDS Príhovor generálneho prézesa Predseda a podpredsedkyňa KDS Delegáti z Ilije Primátor ŠurianPríhovor GP na VZ