Projekt: Global learning, Erazmus+, Seminar: Prínos Kolpingu ku globálnemu riešeniu chudoby, 26.10.2016, Štiavnické Bane

IMG_3525 - kópia IMG_3537 - kópia IMG_3539 - kópia IMG_3550 - kópia