Projekt Renovabis – seminar o dobrovoľníctve a sprevádzaní v spolupráci s Alojziánom

kurz dobrovolnikov7 kurz dobrovolnictva6 Kurz dobrovolnictva5 kurz dobrovolnictva4 kurz dobrovolníctva3 kurz dobrovolníctva2 kurz dobrovolníctva1