Seminár v Kaunase, Litva, 29.09.-02.10.2016 : Development Education in Europe – Rozvojové vzdelávanie v Európe, Projekt Erazmus+, Global learning

IMG_0155 IMG_3617 - kópia IMG_3619 IMG_3621 - kópia IMG_3633 - kópia IMG_3635 - kópia IMG_3642 - kópia IMG_3648 - kópia IMG_3649 - kópia IMG_3652 - kópia IMG_3653 - kópia IMG_3671 - kópia