Príprava centrálneho zhromaždenia KDS na Slovensku

Predsedníctvo KDS na svojom zasadnutí v decembri 2021 určilo termín Centrálneho zhromaždenia Kolpingovho diela na Slovensku na 07.-08.05.2022. Bude sa konať v Štiavnických Baniach, v sídle národného sekretariátu KDS – v Záhorovom dome. Žiadame všetkých predsedov KR, ale aj členskú základňu aby si vyrovnali svoje záväzky ktoré vyplývajú zo stanov KDS, aby sa mohli legitímne zúčastníť ako delegáti na hlasovaniach. Predpokladá sa, že prebehnú aj doplňujúce voľby na uprázdnené miesta v predsedníctve KDS. Zároveň budeme radi, ak vopred zašlete svoje pripomienky k návrhom ku zmenám Stanov KDS, uvítame tiež personálne návrhy na nových členov prfedsedníctva a samozrejme na výzvu prézesa privítame všetky návrhy a pripomienky ku obsahu diskusie o tzv.: synodálnej ceste na Slovensku (vyhlásenej pápežom Františkom)  v miestných cirkvách, ale aj v našom občianskom združení Kolpingovo dielo na Slovensku.