KYE in Štiavnické Bane 27.-29. november 2015

 

mlad2

 

 

From 27th till 29th November 2015 meets the board members of Kolping Youth Europa and the engaged youth leaders from 5 countries in Stiavnicke Bane, Slovakia.
The main goal of the meeting was to prepare the strategy of the youth work and the time schedule for the year 2016. The participants discussed also the possible statutory amendment.
The most important planned meetings
· WORLD YOUTH DAY (WYD) 
in Krakow/Poland (24-31.07.2016)
· MEMBERSHIP MEETING OF KYE
in Alsopahok/Hungary (22-25.09. 2016)

Tasks for the next period
· Improve the international work – we have more and more participants from many countries
· Strength international activities
· Exchange our experiences
Another topics
· Geocaching – explaining of the action
· Job shadowing – offered by Erasmus+, discussion and big interest among the members
Information about additional international meetings prepared with cooperation with single countries comes soon!

During this meeting was held the Skype conference with Kolping Youth Serbia, who organized on the same time the team building seminar an the 14. anniversary of the founding Kolping in Serbia.

Patricija Kwapik, Polska

Oslava výročia 160 rokov od založenia prvého Katolíckeho tovarišského spolku v Bratislave

V Šuranoch sa sa konala v dňoch 8.4. – 10.4. spomienková slávnosť na tri významné udalosti v histórii Kolpingovho diela na Slovensku. Miestna Kolpingova rodina slávila 20 rokov od svojho založenia (1996). Kolpingovo dielo na Slovensku si slávnostnou akadémiou ešte raz pripomenulo 20 rokov od znovuobnovenia svojej činnosti na Slovensku (1995) a tiež 160 výročie založenia prvého katolíckeho tovarišského spolku v Bratislave (1855).

Príhovor generálneho prézesa msgr. Ottmara Dillenburga na slávnostnej akadémii v Šurnoch

Text prednášky vo worde:

msgr. Dillenburg referat Surany

Ďakovný list generálneho prézesa IKW, msgr. Ottmara Dillenburga z Kolína nad Rýnom

List na stiahnutie v pdf formáte:

16 04 21 – B – KW Slowakei – D ankschreiben Jubiläumsfeier

 Foto z oslavy:

DSC_0341 DSC_0390 DSC_0383 DSC_0379 DSC_0372 DSC_0371 DSC_0367 DSC_0356

DSC_0346DSC_0334DSC_0354 DSC_0315DSC_0312

Projekt IV. – Active citizenship by making life long learning among Seniors a reality

The project “Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality”, Agreement number 2018-1-PL01-KA204-051144, is co-funded by the Erasmus+ programme, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 – Strategic Partnerships for adult education.

The project collects 5 partners from Poland, Slovenia, Slovakia, Germany and Bulgaria in strategic partnership.

The main aim of the project is to support older people (60+) in acquiring and developing key competences, in order to foster socio-educational and personal development, as well as participation in civic and social life. Moreover the project implementation will contribute to addressing diversity and promote – in particular through and integrated approaches – ownership of shared values, equality, and non-discrimination and social inclusion through preparing, testing and evaluating – directed at seniors – tools for educators and trainers using also ICT –tools – to activate and educate seniors in the area of global education related to the current challenges of the modern world.

Kick-off meeting in Krakow

In the period 18-21 march 2019 in Krakow, Poland, was held the first meeting of the coordinators engaged in implementation of the Erasmus + project “Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality”. In the meeting participated the project partners from Bulgaria, Slovenia and Slovakia. German partner was excused.

On the first day the guests participated in workshop dedicated to the project management, they meet leaders from Seniors Clubs founded by Kolping Society and visited the Sanctuary Ecce Homo in Krakow.

On the next day the guests participated in art workshops with Mrs. Barbara Łepkowska, prepared for polish seniors in framework of successful realized project of Kolping Poland. On the afternoon the project leaders visited one of the most active Kolping Senior Clubs in Bochnia.

The main goal of the project is the support for elderly persons (60+) in their acquisition and development of key competences and their social and educational development and participation in social life.

This project is implemented with the support of the European Commission in the framework of Erasmus + project.

Second TPM was held in Bulgaria

In the period 17 – 20 June 2019 in Dobrich, Bulgaria, was held the second partnership meeting under the Ersmus+ project “Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality”.

The meeting was attended by representatives of the five partner organizations: Kolping International Association (earlier: Kolpingwerk e.V.) from Germany, Fundacja Dzieła Kolpinga from Poland, Kolpingovo dielo na Slovensku from Slovakia, Andragoski zavod Maribor – Ljudska univerza from Slovenia and the hosts – Avangard Personal Consulting from Bulgaria.

The main goal of the meeting was to be presented forms and ways of activating (including social) and motivating older people (helping adult learners (seniors) develop skills in acquisition of knowledge, regulating their emotions and adapting to change, resolving problems and overcoming obstacles. Guidance and motivation strategies were discussed, which encourage low-skilled/ low-qualified seniors, to develop and upgrade competences and skills.

The guests from the partner organizations had the opportunity to get more information about the different types of activities dedicated to the motivation and activation of the elderly people in Dobrich and the region. In this connection, meetings and visits were held: with the Chairwoman of the Seniors clubs in Dobrich, in the Architecture and ethnographic museum “Old Dobrich” and the Ethnographic house in the town, with the Director of The Regional Library “Dora Gabe”, with the Deputy Mayor of Humanitarian Activities in Municipality of Dobrich, with a group of seniors from a local organization in Varna working on different projects for motivating and activating of seniors and with a representative of a senior club in Balchik.

 

Pictures from the meeting are avilable in gallery and on our facebook page

Projekt II. – Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých

erasmus

V apríli 2018 sme ukončili Projekt “Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých”.

glocalizacja

Výsledky a skúsenosti z projektu nájdete v tejto publikácii:

Glocalization_in_adult_education_recommendation.

Fotodokumentáciu z projektu nájdete v časti fotogaléria na našej stránke http://www.kolping.sk/portfolio/

Projekt zahŕňal štyri strategické partnerstvá: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na Slovensku a Latvian Rural Forum. Začal 1.Septembra 2016 a trval do 20. Apríl 2018.  Leader projektu bol nezisková organizácia Doliny Raby v Poľsku.

Trvanie  projektu 1.09. 2016 do 20.04.2018.

Podrobné prezentácie výsledkov jednotlivých krajín nájdete tu:

Projekt leader  – Dolina Raby

Hlavný cieľ projektu bol: rozvoj riešení vzdelávania dospelých vo výzvach glokalizácie prostredníctvom kooperácie medzi štyrmi organizáciami z troch krajín, výmena skúseností a osvedčených postupov v strategickom partnerstve. Glokalizácia je analýza globálnych vplyvov na lokálne pomery a naopak.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli: pracovníci partnerov, koordinátori projektov vzdelávania dospelých, dobrovoľníci projektov a aktivít vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín partenrov projektu: Poľsko, Slovensko a Lotyšsko.

Aktivity projektu kombinovali inovatívne a komplementárne činnosti. Uskutočnilo sa 5 nadnárodných stretnutí v krajinách partnerov projektu. Témy medzinárodných stretnutí (s organizátormi) boli nasledujúce:

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia v lokálnom komunitnom živote a vzdelávaní – komunitou vedený lokálny rozvoj, lokálna participácia a konzultácie, nástroje vzdelávania dospelých: prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Slovensko (Kolpingovo dielo na Slovensku): Glokalizácia v lokálnom vzdelávaní, lokálne kultúrne vzorce, lokálna identita, osobný rozvoj, lokálna kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce): Glokalizácia v globálnom vzdelávaní, globálna interdependencia, globálna zodpovednosť, vysvetlenie globálnych príčin a dôsledkov, vysvetlenie vplyvu jednotlivcov na globálne procesy a vysvetlenie vplyvu globálnych procesov na jednotlivcov, prekonávanie existujúcich sociálnych stereotypov a predsudkov, prezentácia perspektívy “globálneho Juhu” a idey “jedného sveta”, rozvoj kritického myslenia a zmena perspektív ľudí, on-line nástroje globálneho vzdelávania – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Lotyšsko (Latvian Rural Forum): Multikultúrne vzdelávanie prostredníctvom glokalizácie, porozumenie kultúrnych rozdielov, multikulturalizmus, medzinárodná kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia – kľúč k udržateľnému rozvoju a udržateľnému vzdelávaniu dospelých, sumarizácia TPM, zber osvedčených postupov a príprava zoznamu odporúčaní pre implementáciu idey glokalizácie v programoch vzdelávania dospelých na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Každého stretnutia sa zúčastnilo 2-5 osôb zo strany jednotlivých partnerov – na jednom stretnutí sa teda zúčastnilo asi 10-16 ľudí.  Išlo zhruba o 40 mobilít so zhruba 500 nepriamymi beneficientami. Projekt  trval do mája 2018.