KYE in Štiavnické Bane 27.-29. november 2015

 

mlad2

 

 

From 27th till 29th November 2015 meets the board members of Kolping Youth Europa and the engaged youth leaders from 5 countries in Stiavnicke Bane, Slovakia.
The main goal of the meeting was to prepare the strategy of the youth work and the time schedule for the year 2016. The participants discussed also the possible statutory amendment.
The most important planned meetings
· WORLD YOUTH DAY (WYD) 
in Krakow/Poland (24-31.07.2016)
· MEMBERSHIP MEETING OF KYE
in Alsopahok/Hungary (22-25.09. 2016)

Tasks for the next period
· Improve the international work – we have more and more participants from many countries
· Strength international activities
· Exchange our experiences
Another topics
· Geocaching – explaining of the action
· Job shadowing – offered by Erasmus+, discussion and big interest among the members
Information about additional international meetings prepared with cooperation with single countries comes soon!

During this meeting was held the Skype conference with Kolping Youth Serbia, who organized on the same time the team building seminar an the 14. anniversary of the founding Kolping in Serbia.

Patricija Kwapik, Polska

Oslava výročia 160 rokov od založenia prvého Katolíckeho tovarišského spolku v Bratislave

V Šuranoch sa sa konala v dňoch 8.4. – 10.4. spomienková slávnosť na tri významné udalosti v histórii Kolpingovho diela na Slovensku. Miestna Kolpingova rodina slávila 20 rokov od svojho založenia (1996). Kolpingovo dielo na Slovensku si slávnostnou akadémiou ešte raz pripomenulo 20 rokov od znovuobnovenia svojej činnosti na Slovensku (1995) a tiež 160 výročie založenia prvého katolíckeho tovarišského spolku v Bratislave (1855).

Príhovor generálneho prézesa msgr. Ottmara Dillenburga na slávnostnej akadémii v Šurnoch

Text prednášky vo worde:

msgr. Dillenburg referat Surany

Ďakovný list generálneho prézesa IKW, msgr. Ottmara Dillenburga z Kolína nad Rýnom

List na stiahnutie v pdf formáte:

16 04 21 – B – KW Slowakei – D ankschreiben Jubiläumsfeier

 Foto z oslavy:

DSC_0341 DSC_0390 DSC_0383 DSC_0379 DSC_0372 DSC_0371 DSC_0367 DSC_0356

DSC_0346DSC_0334DSC_0354 DSC_0315DSC_0312

Projekt I. – Úlohy rodiny v globálnom živote

Projekt “Výzvy moderného vzdelávania dospelých v kontexte demografických zmien”

Zahŕňa piatich partnerov v strategickom partnerstve: Związek Centralny Dzieła Kolpinga,  Magyar Kolping Szövetség, Kolpingovo dilo CR, Kolpingovo dielo na Slovensku, Zdruzenje Kolpingovih Socialnih Dejavnosti Slovenije.

Trvanie projektu: 01.12. – 28. 02. 2018,

Leader projektu – Kolping Poľsko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nástrojov pre učiteľov a trénerov a využitie kreatívnych metód. Špecifické ciele projektu sú:

– zdieľanie informácií a ideí o rodinnom vzdelávaní a idea rodinného vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní,

– rozvoj rôznych modelov medzigeneračného rodinného vzdelávania pri využití rôznych vzdelávacích metód,

– štúdium o práci s nefunkčnými rodinami,

– rozvoj ideí pre materiály programov a kurzov

– zápas s izolovanosťou starších ľudí prostredníctvom aktivizácie ich úlohy v komunite.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú pracovníci partnerov, koordinátori projektov vzdelávania dospelých, dobrovoľníci projektov a aktivít vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín partnerov projektu: Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Česko.

Plánované aktivity projektu kombinujú inovatívne a komplementárne činnosti. Dôjde k piatim nadnárodným stretnutiam v krajinách partnerov projektu. Témy medzinárodných stretnutí (s organizátormi):

Témy sa dotýkajú oblasti “rodiny” a konkrétne sú nasledovné:

1. Poľsko (ZCDK): Úlohy rodín v globálnom živote (december 2016) – nástroje, metódy a praktiky globálneho vzdelávania vysvetlujúceho globálnu zodpovednosť, globálne príčiny a následky, lokálny a rodinný vplyv na globálne procesy a vplyv globálnych procesov na rodinný život, rozvoj kritického myslenia a zmeny ľudských postojov.

2. Slovinsko (SKSDS): ICT nástroje v medzigeneračnom dialógu (marec 2017) – moderný jazyk komunikácie, IT nástroje a komunikácia medzi mladou a striebornou generáciou, nové technológie v každodennom živote – výhody a hrozby.

3. Slovensko (KDS): Rovnováha v rodinnom a pracovnom živote (jún 2017) – hľadanie modelov osvedčených postupov, vzdelávanie o zosúlaďovaní v rodinnom a pracovnom živote, nové modely rodičovstva v meniacom sa svete, budovanie vzťahu medzi troma generáciami – medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi.

4. Maďarsko (MKSZ): Úlohy rodiny v sociálnom živote (október 2017) – moderné sociálne nástroje vzdelávania zlepšujúceho zapojenie rodín do sociálneho života, sociálny vplyv rodín.

5. Česká republika (KDCR): Rodina v núdzi – hľadanie modelov osvedčených postupov (február 2018) – metódy a nástroje vzdelávania efektívne v znevýhodnených rodinách v procese podpory, špeciálne potreby vzdelávania slobodných rodičov, špeciálne potreby vzdelávania rodičov detí s postihnutím a s menej príležitosťami.

 

Projekt II. – Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých

erasmus

V apríli 2018 sme ukončili Projekt “Glokalizácia vo vzdelávaní dospelých”.

glocalizacja

Výsledky a skúsenosti z projektu nájdete v tejto publikácii:

Glocalization_in_adult_education_recommendation.

Fotodokumentáciu z projektu nájdete v časti fotogaléria na našej stránke http://www.kolping.sk/portfolio/

Projekt zahŕňal štyri strategické partnerstvá: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na Slovensku a Latvian Rural Forum. Začal 1.Septembra 2016 a trval do 20. Apríl 2018.  Leader projektu bol nezisková organizácia Doliny Raby v Poľsku.

Trvanie  projektu 1.09. 2016 do 20.04.2018.

Podrobné prezentácie výsledkov jednotlivých krajín nájdete tu:

Projekt leader  – Dolina Raby

Hlavný cieľ projektu bol: rozvoj riešení vzdelávania dospelých vo výzvach glokalizácie prostredníctvom kooperácie medzi štyrmi organizáciami z troch krajín, výmena skúseností a osvedčených postupov v strategickom partnerstve. Glokalizácia je analýza globálnych vplyvov na lokálne pomery a naopak.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli: pracovníci partnerov, koordinátori projektov vzdelávania dospelých, dobrovoľníci projektov a aktivít vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín partenrov projektu: Poľsko, Slovensko a Lotyšsko.

Aktivity projektu kombinovali inovatívne a komplementárne činnosti. Uskutočnilo sa 5 nadnárodných stretnutí v krajinách partnerov projektu. Témy medzinárodných stretnutí (s organizátormi) boli nasledujúce:

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia v lokálnom komunitnom živote a vzdelávaní – komunitou vedený lokálny rozvoj, lokálna participácia a konzultácie, nástroje vzdelávania dospelých: prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Slovensko (Kolpingovo dielo na Slovensku): Glokalizácia v lokálnom vzdelávaní, lokálne kultúrne vzorce, lokálna identita, osobný rozvoj, lokálna kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce): Glokalizácia v globálnom vzdelávaní, globálna interdependencia, globálna zodpovednosť, vysvetlenie globálnych príčin a dôsledkov, vysvetlenie vplyvu jednotlivcov na globálne procesy a vysvetlenie vplyvu globálnych procesov na jednotlivcov, prekonávanie existujúcich sociálnych stereotypov a predsudkov, prezentácia perspektívy “globálneho Juhu” a idey “jedného sveta”, rozvoj kritického myslenia a zmena perspektív ľudí, on-line nástroje globálneho vzdelávania – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Lotyšsko (Latvian Rural Forum): Multikultúrne vzdelávanie prostredníctvom glokalizácie, porozumenie kultúrnych rozdielov, multikulturalizmus, medzinárodná kooperácia – prezentácia osvedčených postupov, metód, nástrojov, projektov a všeobecné princípy lokálneho vzdelávania dospelých prostredníctvom glokalizácie.

Poľsko (LGD Dolina Raby): Glokalizácia – kľúč k udržateľnému rozvoju a udržateľnému vzdelávaniu dospelých, sumarizácia TPM, zber osvedčených postupov a príprava zoznamu odporúčaní pre implementáciu idey glokalizácie v programoch vzdelávania dospelých na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Každého stretnutia sa zúčastnilo 2-5 osôb zo strany jednotlivých partnerov – na jednom stretnutí sa teda zúčastnilo asi 10-16 ľudí.  Išlo zhruba o 40 mobilít so zhruba 500 nepriamymi beneficientami. Projekt  trval do mája 2018.